ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?

“ถั่งเช่า” หรือที่รู้จักกันว่า “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%

ถั่งเช่า (Cordyceps militaris) มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ สมรรถภาพทางเพศ ของร่างกาย อยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ สาร (Nitric Oxide) มีฤทธิ์ในการ ขยายหลอดเลือด เพิ่มการส่งเลือดไปเลี้ยง บริเวณอวัยวะเพศ ได้อย่างราบรื่น และสมบูรณ์ ซึ่งการส่งเลือดไปเลี้ยง เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นคือ กลไกหลัก ในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

กลไกการเพิ่มสมรรถภาพเพศชายของถั่งเช่าสามารถอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ

  1. Cordycepin สารสำคัญในถั่งเช่าที่สามารถออกฤทธิ์ได้เท่าฮอร์โมนเพศชายหรือ Testoserone ทำให้ Cordycepin มีผลโดยตรงในการควบคุมสมรรถภาพทางเพศชายทั้งระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหาอวัยวะเพศ[ไม่แข็งตัว] ได้ในระดับฮอร์โมนโดยที่ตัว Cordycepin เองไม่ได้เป็นฮอร์โมนจึงไม่รบกวนสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ให้ผลเพิ่ม / เสริมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอาการ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ได้ครบวงจร ตั้งแต่เสริมอารมณ์ทางเพศ เพิ่มการตอบสนอง สั่งการให้อวัยวะเพศ เกิดการแข็งตัวได้สมบูรณ์ และรวดเร็วฉับไว มีผลต่อขนาดของอวัยวะเพศ และลักษณะอื่นๆ ที่แสดงออก ถึงความเป็นชาย ที่สำคัญ จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหา อวัยวะเพศไม่แข็งตัว อันเนื่องมาจาก การเริ่มมีปริมาณ Testoserone ที่ต่ำลง ฉะนั้นการได้รับ Cordycepin จึงเท่ากับได้สารที่เสริมการทำงาน ในระบบสมรรถภาพทางเพศแทน Testoserone ที่ดี
  2. หลังได้รับการเพิ่มสมรรถภาพจาก Cordycepin ในระบบฮอร์โมนที่ทำให้ ร่างกายเพศชายตอบสนองอารมณ์ทางเพศอย่างรวดเร็วฉับไวแล้ว ในถั่งเช่ายังมีสารที่ชื่อว่า Nitric oxides (ไนตริกออกไซด์) ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งในกระบวนการการ [แข็งตัว].. ของอวัยวะเพศ ซึ่งจะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดเข้าสู่ Corpus carvenosum ในแท่งอวัยวะเพศ ได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญที่สุดของการแข็งตัวและการรักษา อาการเสื่อมโดยการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายเสริมสมรรถภาพเพศชาย ได้อย่างดีเยี่ยมผลที่ได้คือ [การแข็งตัว]..สมบูรณ์เต็มที่ระยะเวลาในการแข็งตัวนาน เพียงพอที่จะเสร็จสิ้นกิจกรรมขนาดที่ใหญ่ยาวขึ้นแปรผันตามปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปคั่งเพิ่มมากขึ้นที่ Corpus carvenosum ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญยิ่งต่อขนาดและความแข็งแรงของอวัยวะเพศ
  3. ผลของถั่งเช่าในการเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมจัดเป็นการเพิ่มสมรรถภาพและเสริมสมรรถภาพทางเพศทางอ้อมที่สำคัญไม่แพ้กลไกอื่นๆ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลอย่างมากต่อสมรรถภาพทางเพศที่ดียิ่งขึ้นและมีสมรรถภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ถั่งเช่าGevit ช่วยในการแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพ การรับประทานถั่งเช่าเป็นประจำทุกวันจะมีส่วนช่วยให้สมดุลของร่างกายมีความเป็นปกติราบรื่นเมื่อระบบอวัยวะระบบต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ย่อมส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศของ ผู้ชายและ ผู้หญิงสามารถเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นปกติการกระตุ้นความรู้สึกตอบสนองด้านอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะภายในอย่างปอด ตับ ไต เป็นต้น ฤทธิ์ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของถั่งเช่านั้น นอกจากจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วยังสามารถเพิ่มความต้องการทางเพศได้ ซึ่งต่างจากไวอากร้าที่เป็นยาที่มีฤทธิ์ขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะส่วนบริเวณอวัยวะเพศชาย

>